Tuesday, 18 September 2012

F.M.Dostojevski: ...o Strasti i Ljubomori

by Talantbek Chekirov

U srcu koje iskreno ljubi
ili ljubomora ubija ljubav,
ili ljubav ubija ljubomoru.
Sasvim suprotno biva sa strašću.

No comments:

Post a Comment