Wednesday, 19 September 2012

Anais Nin - Dnevnik Ljubavi (Vatra)

"Smeh, plač, zanos, strast, bol, veselje, mir, nadahnuće, bol, ljudski život. U šest sati toga jutra, nakon noći koju sam provela s Henrijem, a Hak je znao da sam bila sa Henrijem, napisao mi je pisamce u kom mi, između ostalog, kaže da je ljudski slediti vlastite nagone, da Vernost u ljubavi nije prirodna, da je Moral izmišljotina ideologije, da je Samoporicanje nužno kako bismo bili dobri, poricanje lošeg prirodnog "ja" koje je rezultat Samozaštite i stoga je najsebičnija stvar na svetu."

No comments:

Post a Comment