Wednesday, 14 November 2012

L.N. Tolstoj (odlomci)

L.N.Tolstoj (1828 –1910)

"Sposobnost da se sećamo prošlosti i da zamišljamo budućnost
dana nam je samo stoga da, kad razmišljamo o jednim ili o drugom,
tačnije rešavamo zadatke sadašnjosti,
a nikako da žalimo za prošlošću ili da spremamo budućnost."
 
"Vreme je iza nas, vreme je pred nama.
Čim samo počneš da duže misliš o onome što je bilo ili o onome što će biti,
odmah gubiš ono što je glavno: istinski život u sadašnjosti."

"Ništa nije važno osim onoga što radimo u sadašnjem trenutku."

"Pobediti loše navike može čovek samo danas, a ne sutra."

"Kad bi se samo češće sećali da se propušteno vreme ne može vratiti,
da se učinjeno zlo ne može nikad da popravi,
mi bi smo više činili dobra a manje zla. "

"Ljudi svoj život kvare ne toliko time što ne čine ono što treba da čine,
koliko time što čine ono što ne treba da čine."

"U prepirkama zaboravlja se istina.
Prepirku prekida onaj ko je pametniji."

"Trudi se da ti u prepirci reči budu meke a dokazi jaki!
Gledaj da uveriš protivnika a ne da mu dosadiš."

"Što manje ljudi znaju o lošim djelima drugih ljudi,
tim strožiji su prema samim sebi."

"Daj više odmora jeziku nego rukama."

"U opštenju sa ljudima ne zaboravljaj ono što si doznao u samoći.
 A u samoći razmišljaj o onome što si doznao opštenjem sa ljudima."

No comments:

Post a Comment