Tuesday, 23 October 2012

Vilijem Fokner - "Buka i Bes"

"Buka i Bes", prvo izdanje

Dajem ti sat, ne da se prisećaš vremena,
već da bi ga ponekad mogao na trenutak zaboraviti,
da ne izgubiš dah pokušavajući da ga osvojiš.
Jer bitke se nikad ne dobijaju. Čak se i ne biju.
Bojno polje samo otkriva čoveku njegovu ludost i očajanje,
a pobeda je uvek samo iluzija filozofa i glupaka...
Moglo bi se pomisliti da će se nesreća jednog dana umoriti,
ali onda samo vreme postaje naša nesreća.

No comments:

Post a Comment