Thursday, 5 July 2012

J.V.Gete (septembra 1780.)"Delo koje je moj svakodnevni životni zadatak i koje mi je iz dana u dan sve lakše i sve teže iziskuje moje prisustvo na javi i u snu. Ta dužnost mi svakoga dana postaje sve dragocenija i želeo bih da u tome i ni u čemu većem, postupam kao najveći ljudi. Ta želja - da vrhom piramide svog života, koja počiva na datoj i utemeljenoj osnovici, dosegnem što je moguće veće visine jača je od svega ostalog i ne dopušta da se ma i na trenutak zaboravim. Ja ne smem da dangubim, zašao sam već u godine i sudbina me može prekinuti na pola puta, pa će vavilonska kula ostati tupa i nedovršena. Neka bar bude mogućno reći kako je bila smelo zamišljena, a dok živim neka božjom voljom snage dotraju do vrha."

septembra 1780.
- J.V.Gete

No comments:

Post a Comment