Tuesday, 10 July 2012

Danilo Kiš, Gospodin Mak se zabavlja (1959)


"...Španska srednjovjekovna madona sa očima od dijamanata, sa veštačkim zubima od liskuna i s kosom od nedavno preminule infantkinje zvane Čedna. Presveta Deva Marija, virgo intacta, no toliko (do odvratnosti) slična svome ženstvenom biću i liku da bi je vatreni španski seljak silovao u crkvenom portalu kada se ne bi bojao – ipak – nekakve božje kazne, tačnije kada joj telo ne bi bilo – ipak – od drveta, a oči od dijamanata...

Tako su pravili nekad portrete i siluete u Španiji."
(1959)

No comments:

Post a Comment