Sunday, 22 April 2012

V.P.Dis-Prosto Ime


(ispraćaj srpske vojske u Prvi svetski rat)

Kroz moju dušu prošla su dva rata,

Dva stara orla zaveta i slave,
Prošla su crna, zasićena jata,
Pali krstaši i zastave prave.

Kroz moju dušu prošle su sve trube,
Doboši, pesme i krvave seče,
Hiljadu srca što ginu i ljube,
Dan pun grobova kao zvezdâ veče.

Kroz moju dušu prošli su pukovi,
Epolete, sablje i šinjeli sivi,
Oganj i juriš; i još novi, novi,
Junaci mrtvi i junaci živi.

Kroz moju dušu prošle su sve vode,
Krvava polja i umrli krici,
Bregovi, klanci, stegovi slobode,
Beli krstovi, svetli ranjenici.

Kroz moju dušu prošla su stoleća,
Njih pet na broju, s topuzom i đordom,
Spaljena leta i mrtva proleća,
Podignut narod sa ljubavlju gordom.

Kroz moju dušu, preko straha, rana,
Prođe pobeda, vera, novi zraci,
Osmeh i lice zore dobrog dana,
I prosto ime: seljaci, seljaci.

No comments:

Post a Comment