Thursday, 1 March 2012

V.P.Dis-MI ČEKAMO CARA (Veliki dani)17. SEPTEMBAR 1912. GODINE

Osvojile nebo planine oblaka,
Hladan vetar duva i sunce je zašlo.
Vreme kobnog straha, nevidljivih raka,
Avetinja kolo otadžbinu našlo.

I dok idu oporo neizvesni dani,
Napregnute pažnje svaki očekuje,
Kako se privlači njemu gost nezvani,
I kako ga zemlja mrtvog dočekuje.

Kako gost nezvaki, ogrnut u priče,
Ranjene mu grudi baca posred blata;
A crna šamija na domu ga viče,
I traži ga zemljom grobova i rata.

Kao kule stare stoje misli crne,
Omiljena mesta sa dubonim pačem.
U kući naroda žižak nade trne
Pred ikonom boga, opasana mačem.

Ta slutnja što danas u srcima vlada,
Taj strah što kô zima sve poglede ledi,
Šta u sebi nosi: život davnih nada,
Osećaj propasti, ili put pobedi?

A nebo uzele planine oblaka,
I ničeg nad glavom do litica goli!
Kroz noć glas prigušen kreće se iz mraka:
To se negde roblje za nas bogu moli.

No comments:

Post a Comment