Thursday, 1 March 2012

V.P.Dis-MI ČEKAMO CARA (Krvavi dani)


~SA KRINOM U RUCI~

Kada bude leglo pokolenje moje,
S njim ću i ja leći na krilo Vardara,
Pod prostranim nebom otadžbine svoje,
U odblesku duše velikog ratara.

I mi ćemo leći u kosovske snove,
Između crkava i starih džamija,
Narodnih pesama i slobode nove,
Dvoglavih orlova i crnih šamija.

I mi ćemo leći licem prema bogu,
Sa trijumfom pravde nad balkanskim zverom,
U mogilu dugu i u suzu mnogu,
Ali s obiovljenom ljubavlju i verom.

I dok našu decu osvajali budu
Istorija nova i slobode zvuci,
Sećanje na sramnog i kažnjenog Judu,
Mi ćemo spavati sa krinom u ruci.

Sa krinom u ruci čakaćemo tada
U odmoru svome, posle teške žetve,
Nov, veliki pojas: da još jednom pada,
Na radost Miljacke, Drave i Neretve.

No comments:

Post a Comment