Saturday, 7 May 2011

F.Pessoa

                                                                                                                   

A.F.Pessoa
*

Kad trava poraste iznad moga groba,
Nek to bude znak da me sasvim zaborave.
Priroda se nikada ne seća, i zato je i lepa.
A ako osete bolesnu potrebu da "tumače" zelenu travu iznad moga groba,

Recite da to ja nastavljam da se zelenim i da budem prirodan


*
Ako je za svaku stvar neki bog nadležan
Zašto ne bi postojao jedan bog i za mene?
I zašto ja ne bih bio taj?
Bog je u meni oduhovljen
Jer ja osećam.
Jasno vidim spoljašnji svet -
Stvari, ljude, bez duše.

*

Ljubav je društvo.
Ne znam više sam da hodam putevima,
Jer više ne mogu da hodam sam.
Neka nevidljiva misao nagoni me da brže hodam
A vidim manje, a da u isti mah uživam što u hodu vidim sve.
Čak i njeno odsustvo sa mnom u korak ide.
A ja je toliko volim da ne umem da je želim.
Ako je ne vidim, zamišljam je i snažan sam kao visoko drveće.
Al ako je vidim, uzdrhtim, i ne znam šta se zbilo s onim što sam osećao u njenom odsustvu.
Sav sam neka snaga koja me napušta.
Svekolika stvarnost me posmatra poput suncokreta s njenim licem u sredini.


*

Nije samo tuđa mržnja ili zavist
Ono što nas sputava i kinji; ko nas voli
Jednako nas sputava ljubavlju.
Neka mi bogovi dopuste da, očišćen od svih
Osećanja, steknem hladnu slobodu
Pustih planinskih visova.
Ko malo hoće, sve ima; ko ništa neće
Slobodan je; ko nema, i ne priželjkuje,
Čovek ravan je Bogovima.


No comments:

Post a Comment