Saturday, 10 November 2012

Oskar Vajld

Rich and Poor – Unknown Painter 17th Century


"Nesklad je prisiljavati nekoga da bude u harmoniji s drugima.
Mislim da je prava tragedija siromašnih što ne mogu sebi da priušte ništa drugo osim samoodricanja. Lepi grehovi, kao i lepe stvari, povlastica su bogatih.
Verujte mi da ni jedan civilizovan čovek nije nikada zažalio zbog uživanja,
niti bilo koji necivilizovan čovek zna šta je uživanje..."

No comments:

Post a Comment