Wednesday, 12 September 2012

J.Dučić: O Ljubomori

Jealousy by Khromykh Natalia

" Ljubomoran čovek živi u kući sa duhovima i vampirima, u šumi živi
sa aždajama, na vodi i kad je mirna, živi u olujama. On se u svojoj
ljubomori ni na jednom tlu ne oseća drugačije nego bi se osećao na
vulkanu ili zemljotresu. Kad bi ljubomora trajala celog života
čovekovog taj bi život morao trajati vrlo kratko "
 
" U ljubavi se treba boriti kao stari Skiti na bojnom polju: bežeći
od neprijatelja... Odista, bežanje je jedini način da čovek razazna
u ljubavi da li je još gospodar svoje pameti i svoje snage, otputovavši
kad hoće, i oslobodivši se kad mu je volja. Ali onog časa kad čovek
zaljubljen oseti da su mu đonovi postali teži od olova, on je pobeđen.
A to je često i dovoljno da ga žena više ne voli; jer žena ne trpi
pobeđenog i okreće glavu od svoje pobede. Žena se ne daje, nego se
podaje; i uvek hoće da sama ima utisak, čak i izgled, da je oteta i
silovana."
 
  "Ljubomora je nesumnjivo jedno osjećanje koje je izvor 
najstrašnijih nepravdi i najprostačkijih nastupa."

 "Ljubomoran muškarac je moralni idiot,
 a ljubomorna žena je gora i opasnija od preljubnice."

"Ljubomora je najvece nespokojstvo i nasilje nad sobom i nad drugim."


No comments:

Post a Comment