Tuesday, 29 May 2012

M.Nastasijević:LIRSKI KRUGOVI - Jutarnje (prvi ciklus)


~ FRULA ~

Frulo, što dah moj radosni
žalno u dolji razleže?

Da l' što pastiri pomrli
tobom prizivahu dragu?

Il' žal se stani u meni;
s neba me strela ranila,
tamna me zemlja pečila,
te pesma mi je suzicom
i kapljom krvi kićena?

Il' dah moj kad proteče,
žal te za odbeglom tajnom?


No comments:

Post a Comment