Tuesday, 29 May 2012

José Saramago

* Ljudski vokabular još uvek nije u stanju, a verovatno nikada neće ni biti, da sazna, prepozna i komunicira sa svime što čovek može da doživi i oseti.
* U stvari, još nije rođeno ljudsko biće potpuno lišeno te druge kože, zvane egoizam, kože mnogo deblje i tvrđe nego što je prva.
*Postoje nade koje se graniče s ludošću.
Da ti pravo kažem, da nije takvih nada, već bih odavno digao ruke od života.

No comments:

Post a Comment