Thursday, 4 August 2011

Charles Baudelaire (1821 - 1867)

Charles Baudelaire
 (April 9, 1821 – August 31, 1867)

"Nemam želju ni da prikažem ,ni da zapanjim,ni da ubedim.Imam svoje živce,svoja isparenja.Težim ka apsolutnom počinku i ka neprekidnoj noći... Ne znati ništa , ne propovedati ništa,ne hteti ništa,ne osećati ništa,spavati,pa opet spavati,to je jedina moja želja.Želja sramna i gnusna,ali iskrena."


No comments:

Post a Comment