Saturday, 7 May 2011

F.Pessoa

Kažeš mi: ti si nešto više
Od nekog kamena ili biljke.
Kažeš mi: ti osećaš, misliš i znaš
Da misliš i osećaš.
Zar kamen stihove piše?
Zar biljke imaju predstavu o svetu?

Da: Postoji razlika.
Ali ne ona razlika koju ti nalaziš;
Jer svest me ne obavezuje da o stvarima ispredam teorije:
Jedino me obavezuje da budem svestan.

Da li sam ja nešto više od neke biljke ili kamena? Ne znam.
Drugačiji sam. Ne znam šta je više ili manje.

Da li je posedovanje svesti nešto više od posedovanja boje?
Može biti, ali i ne mora.
Znam samo da je drugačije.
Niko ne može da dokaže da tu ima ičeg više od puke razlike.

Znam da je kamen stvaran i da biljka postoji.
Znam to zato što postoje.
Znam, jer mi moja čula to pokazuju.
Znam da sam i ja stvaran.
Znam, jer mi moja čula to pokazuju,
Iako manje jasno nego što mi pokazuju postojanje kamena ili biljke.
I ne znam ništa više.

Da, ja pišem stihove a kamen ih ne piše.
Da, ja imam predstave o svetu, a biljka nema nikakve.

Ali kamenovi nisu pesnici, već kamenovi;
I biljke su samo biljke, a ne mislioci.
Podjednako mogu reći da zbog toga od njih vredim bilo više
Ili manje.
Ali ja to ne kažem: kažem za kamen, "to je kamen",
Kažem za biljku, "to je biljka",
Kažem za sebe, "to sam ja".
I ne kažem ništa više. Šta tu ima više da se kaže?

No comments:

Post a Comment